UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB gerbia vartotojų bei suinteresuotų asmenų privatumą ir yra pasiryžusi jį saugoti teikiant pasiūlymus, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus registracijos/prenumeratos duomenis.

Privatumo politika atspindi UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB taikomą klientų bei suinteresuotų asmenų duomenų tvarkymo praktiką. Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su šia tema, siųskite laišką el. paštu: arvikalakutai@arvikalakutai.lt.
Nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas.

Informacijos rinkimas

UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir yra užregistravusi Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Toliau pateiktą informaciją apie klientus renka UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB pardavimų ir rinkodaros skyriai, interneto svetainė www.arvikalakutai.lt.

Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

elektronine rinkodara ir registracijos formomis;

kai užsakote mūsų paslaugas;

jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu;

viešai prieinamais šaltiniais.

Duomenys, kurie gali būti renkami prenumeravimo tikslu:

Vardas, pavardė;

Asmens telefono numeris;

Elektroninio pašto adresas;

Gimimo data.

Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
Sklandžiam paslaugos teikimui naudojame slapukus. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimas“.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

teikdami jums personalizuotas paslaugas ir produktus,

tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas, sutartis,

siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir produktus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją),

susisiekdami su Jumis dėl klausimų, kylančių paslaugos ir produktų teikimo procese.

Mes taip pat naudojame agreguotus Jūsų asmens duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės ar pavadinimo):

klientų portretui apibūdinti;

atlikdami interneto svetainių auditą;

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Pateikdami asmeninę informaciją taip pat suteikiate mums leidimą susisiekti su Jumis paštu, telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais. Stengiamės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie pasiūlymus, naujienas, paslaugas, produktus bei tą, kurią patys pageidaujate gauti (naujienlaiškiai).
Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą, susisiekę su mumis el. paštu arvikalakutai@arvikalakutai.lt ar spustelėję naujienlaiškių apačioje esančią nuorodą „Prenumeratos nustatymai“.
Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis. Per šį laikotarpį Jums suteikiama galimybė atnaujinti prenumeratą be duomenų pateikimo iš naujo, tik juos patikslinant, jei yra pasikeitę. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

Jūs taip pat turite teisę:

pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu reikalauti deaktyvuoti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus,

nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys. Tokiu atveju gali atsirasti paslaugų naudojimo apribojimų iki visiško negalėjimo naudotis paslauga,

iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti paslaugos ar produkto užsakymą, prenumeratą ir naudojimąsi jais. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Skriaudučio kaimas, LT – 69491, Marijampolės sav.,

išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu arvikalakutai@arvikalakutai.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu. Administruodami savo produktus bei svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus, mes galime naudoti jūsų IP adresus. Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose. Jeigu mes abejojame jūsų pateiktų Asmens duomenų teisingumu, tuomet galime sustabdyti šių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys būtų naudojami tik jų teisingumui patikrinti.